Τετάρτη, Ιανουαρίου 26, 2011

Garmin ή μη - GPS τα βασικά για χωματερούς ή μη ποδηλάτες ! part 3

Πριν το σκαλίσω, πρέπει να θυμάμαι!


Soft Reset : Power + Lap κουμπιά μαζί για μερικά sec.

Ηard Reset : Power + Mode κουμπιά για 3 sec. Θα εμφανίσει μενού “Do you really want to erase all user data” και θα σβήσει τις ρυθμίσεις στο profile και το history (όλες της διαδρομές που έχουμε κάνει .tcx αρχεία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: