Δευτέρα, Φεβρουαρίου 19, 2007

Which movie you watched last night


Saturday 17/02/2007

The Illusionist (2006)

Not as clever as the Prestige but a nice story and well worth the money for a Saturday night to the movies.

Δεν υπάρχουν σχόλια: