Δευτέρα, Φεβρουαρίου 12, 2007

Which movie you watched last night


Saturday 10/02/2007

Laberinto del Fauno, El (2006)
aka "Pan's Labyrinth" - (English title)

Nice, good atmosphere, pictures, no special meaning or message.
It's a pity to compare it with the Das Leben der Anderen , as it will lose hands down IMO

Δεν υπάρχουν σχόλια: