Τρίτη, Ιουνίου 19, 2012

exim.conf for google


begin authenticators

gmail_login:
     driver = plaintext
     public_name = LOGIN
     client_send = : oti_na_einai@gmail.com : to_pass_sou


begin routers


smarthost:
  driver = manualroute
  route_list = * gmail-smtp.l.google.com
  transport = gmail_smtp
  no_more

begin transports

gmail_smtp:
  debug_print     = "T: remote_smtp for $local_part@$domain"
  driver = smtp
  port = 587
  hosts_require_auth = gmail-smtp.l.google.com
  hosts_require_tls = gmail-smtp.l.google.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: