Κυριακή, Δεκεμβρίου 12, 2010

Taiwanese clone


Taiwanese clone of AKG 240 and I'm a bit furious/angry/tempted after reading the Headfonia review but I'll probably stick to my beloved AKGs

Δεν υπάρχουν σχόλια: