Τρίτη, Μαΐου 29, 2007

Lost

Season 1
Season 2
Season 3
Lost Season 4 will air February 08 until then ...patience ...I can say that I'm officially hooked with this series. I'll probably start with Prison Break to go through summer.

Δεν υπάρχουν σχόλια: