Δευτέρα, Μαρτίου 05, 2007

Which movie you watched last night


Flags of Our Fathers (2006)

ok ! , but to much noise about this and the "twin" movie Letters from Iwo Jima. I've still to see the second the first one is imo nothing too special.

Δεν υπάρχουν σχόλια: